A harangöntésrďż˝l

A harangöntés technológiája:

A haranghoz, mint egy jó étel recepthez végy jó minďż˝ségďż˝ agyagot, és távolíts el belďż˝le minden szennyezďż˝dést!

A magkészítés:

Áztasd be kellďż˝en az agyagot,
Speciális téglával építsd a magot és a kötďż˝anyagot, ami jól elďż˝készített agyag legyen,
Szárítsd meg,
Szďż˝dd körbe,
Add hozzá a kellďż˝ vastagságú speciáliális agyagot 
simításképpen.
Szárítsd meg, utána simítsd az agyagot sablon mellett,
Szárítsd és simítsd míg megfelelďż˝ nem lesz,
Kezeld le speciális grafittal,
A sablont tisztítsd meg és válassz egy másik lemezt!

Az álharang készítése:

Az elďż˝készített és kezelt agyagot hord a sablon mellé,
Szárítsd meg,
Simítsd be,
Szárítsd meg,
Simítsd addig, míg az simává nem válik,
Szárítsd meg,
Ha megfelel, kezeld le választó zsírral,
Díszítsd a megrendelďż˝ által kívánt szöveggel és díszekkel esztétikusan kialakítva,
Jól nézd át, hogy hiba ne legyen benne!


A köpeny készítése:

Keverj speciális finom sarat és több rétegben ecseteld be,
Ha megszáradt, vastagon tapaszd be sárral,
Szárítsd meg,
Abroncsold körbe,
Beömlďż˝t készíts hozzá zuhanó öntés módjára,
Együtt a mintával égesd ki!


Öntés elďż˝készítés:

A kiégetett mintát szedd szét, az álharangot távolítsd el,
Takarítsd meg az illeszkedďż˝ részeket és kend le tejes sverccel,
Rakd össze a mintát gondosan, szigeteld a lejáró részeket,
Döngöld fel jó fekete földdel a minta ill. a beömlďż˝ tetejéig,
Építsd ki a csatornát és vezesd a beömlďż˝khöz
és szárítsd ki!

Öntés:

Olvaszd fel a 22% Ón bronzot,
Jól salakold le,
Lassan engedd a fémet, ahogy a minta megkívánja,
A jól megtöltött minta barátságos mortyogó hanggal jelzi, 
hogy megtelt,
A többi fémet vezesd tovább a következďż˝ mintáig és lassan 
engedd be az ércet a formába!

A harang mintája 5 hónapig készült az öntés négy harang 
esetén sem több mint hat perc.

Kiásás:

Hagyd a földben nyugodni 24 órát,
Ásd ki a harangot a mintájával és hagyd a környezet hďż˝mérsékletére lehďż˝lni,
Ha úgy érzed, hogy a tapintása hideg, bontsd belülrďż˝l, utána kívülrďż˝l,
Takarítsd meg,
Kondítsd meg, megmutatja azt a hangot amit te elvársz tďż˝le,
Magad lásd és halld érdemes volt é dolgozni!

Készíts hozzáillďż˝ könnyďż˝ járatú szerkezetet, tegyél bele 
hozzávaló ütďż˝t,
Lassanként kondítva tarts próbaüzemet, harangozz!!!

Ha a hangja kellemes, bátran húzd mindenki örömére!
Zengje Isten dicsďż˝ségét, a békét, szeretetet és az örömöt, 
minden irányba!

A harang története

Amikor Nagy Sándor meghalt és a gyászmenettel, az aranykoporsóját szállították, valamilyen okból, százával akasztották rá a harci szekérre a csengďż˝ket az útja során.

Görögöknél, rómaiaknál méltóságok jelvényében is szerepeltek a harangok, és fontosabb történéseket jeleztek harangszóval. Ugyanitt a kedvenc állatok nyakában is elďż˝fordultak a csengďż˝k.

A görögök hajós nép lévén, Arhimédész ötlete alapján az idďż˝járás viszontagságai miatt, amikor a magaslati tüzek nem voltak láthatók, vöröslďż˝ égbolt, szakadó esďż˝ stb. , akkorhajóval, bójákra szerelt harangocskákat húztak ki kötéllel a szoros bejáratához és így irányították a hangjukkal a tengerészeket.

A rómaiaknál a bďż˝nözďż˝k nyakába tettek csengďż˝t, hogy a nép felfigyelhessen rájuk.
A vesszďż˝futás is egy hasonló megalázás volt akkoriban, melyben a csengďż˝knek komoly szerepe volt. Aki akkor csengďż˝t viselt, nem élte meg a naplementét.

A keresztényeket kezdetben a rómaiak üldözték, ezért igazából még mindig nem használhattak harangot, mert felhívták volna magukra az üldözďż˝k figyelmét. Ezt elkerülendďż˝ fa harangokat készítettek, mellyel a harkály kopogásához hasonló, de ritmusában eltérďż˝ hangot adtak le vele, az erdei titkos Istentiszteletek alkalmával. Az egyház ezeket az un. fakolompokat ma is használja, többnyire a tavaszváró ünnepeken és a nagyhét idején kereplďż˝vel együtt.

Él egy kedves kis egyházi história, hogy a szent életďż˝ Paulinusz, Nola városának hitbuzgó püspöke, álmában az erdďż˝ben járva, az Úrhoz fohászkodott, hogy jelet kapjon. Ekkor fényesség támadt és virágok,replika órák melyek harang formájúak voltak, harangként csengtek-bongtak. Eszerint, a mese szerint, ďż˝ találta fel a harangszót, az elďż˝zményekbďż˝l tudjuk, hogy a történet kedves, de nem fedi a valóságot. Annyi még igaz a történetbďż˝l, hogy Nolában nagyon sok harang van, Szent Paulinus püspök úr jóvoltából.

Kis szerzetesi kolostorokban készültek már kicsi harangok, itt említem meg Bitnus, Essa, Tesach szerzeteseket, de ezektďż˝l is legkiemelkedďż˝bb 536 körül Daggeaus bencés barát, aki Sabiniánus pápa felkérésére készített harangokat az egyházak részére kb. 50-80 Kg-osokat. ďż˝ minden egyházi kelléket öntéssel készített pl.: templomkilincs, pásztorbot, keresztelďż˝ edény stb…

A harang hivatalos használatát Sabiniánus pápa rendelte el 604-ben.

Ettďż˝l kezdve a harang a keresztény Istentiszteletek szereplďż˝jévé válik.
Hétköznapi funkciója is akad bďż˝ven.: idďż˝jelzés, születés és halálozás hírüladása ésveszély jelzése.

A legnagyobb mecénása a harangoknak Nagy Károly Német-Római Császár volt.

Közben a selyemúton beérkezett Európába a puskapor, a fehér embernek mindjárt rombolnia kellett vele, így kezdetben a harangöntďż˝k nyakába szakadt a mozsárágyúk öntése.

Európában egymást érték a hódító és az örökösödési háborúk, ezért az ágyú kelendďż˝bb volt a harangnál.

A csatározásokban a vesztes ellenség ágyúit fölajánlották a templomok számára. Más alkalmakkor viszont a harangokat kiszedték a templomok tornyából, hogy ágyúnak öntessék át. Évszázadokon át, zajlott ez az „áldásos” tevékenység oda-vissza.

1241-42: a tatárjárás. ďż˝k is használtak csengďż˝ket a posta-ló nyakában. Aki ilyennel találkozott, az köteles volt a lovas útját szükség esetén segíteni.

1456: Nándorfehérvár. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei gyďż˝znek a török birodalom seregei felett, ezért a DÉLI harangszó, melyet III. Calipsztus pápa rendelt el a Keresztény világban.

Kďż˝szeg: Jurisics Miklós megvédte kďż˝szeg városát, ennek tiszteletére ott 11 órakor harangoznak.

1571: Le-pantói tengeri háború Don Juan de Austria vezetésével legyďż˝zik az Ozmán török hajóhadat, ennek tiszteletére szól a harang vecsernyére.

1800-as évek forradalmai alatt a harangok megint elďż˝térbe kerültek, mint alapanyag az ágyúöntés számára.A Nagy Francia Forradalomban kb.: 100 000 harang semmisült meg.

Gábor Áron Erdélyben szintén a forradalom segítségére sietett, harangból készített ágyúkkal. Kb.: 300 harangot olvasztott be.

A harang anyaga késďż˝bb a stratégiai szerepkörbďż˝l kivonult a következďż˝k miatt: „acélgyártás”

Az alább felsoroltak sokat tettek a jó minďż˝ségďż˝ acél nagyipari gyártásáért:

I, Benjamin Hasztman órásmester.
Siemens-Martin kohómérnökök
Bessemer-Thomas
Mannesmann a hegesztés nélküli csövek gyártásával

Mindez 1860 körül.

A jó minďż˝ségďż˝ acél nagyobb teherbírású csövek elďż˝állítására ösztönözte a gyártót.
A nagyobb töltet messze hordóvá tette az ágyút. Tehát az új anyag bevált.

Azért a harangok továbbra is a hadi színterek áldozatává váltak. Az I. és II. világháború alkalmával,
kidobálták a templomok tornyából.

Néhány híres harangöntďż˝ a múltból:

Ferenc Bp.-Kisgej�c
Pozdrech János Bécsújhely
Korrench Márk Eger
Anton Fiel Varasd-K�szeg
Seltenhoffer Frigyes és Fiai Sopron- Udvari Harangöntďż˝
Novotni Antal Temesvár
H�nig Frigyes Arad
Éberhardt Henrik Pest
Szlezák László Pest

A Gombos család, aki a Szlezák cég utódaként mďż˝ködik, tradicionális, hangra öntött technológiával készíti termékeit, a mai napig ďż˝rbottyán területén, Észak-Pest megyében.
1953 évben, a Rákosi érában a 100 fďż˝s üzemet politikai okokból bezárták.

A cég újjászületett Gombos Lajos által 1958-ban. Fia Miklós, 1985-ben új mďż˝hellyel, technológiával, termékekkel bďż˝vítette.
Az ďż˝ fia, Ferenc is ezt a mesterséget szeretné folytatni.

E rövid történelmi rész után néhány nagy harang:

Colokol – Moszkva, 4437mázsa / Monterina Mihály
Kaiserglocke- Köln, 525 mázsa / Hamm A.
Peking, 1099 mázsa
Budapest Szent István Bazilika, 77 mázsa / Walczer Ferenc
Esztergom, 54 mázsa / Szlezák László
Vác, Roskoványi 43 mázsa / Szlezák László

Jelenleg a világ legnagyobb mďż˝ködďż˝, lengďż˝ harangja az USA-ban van és a Packard cég nevéhez fďż˝zďż˝dik.

Vissza az előző oldalra
  • Árkategóriák

0 termék felelt meg a keresései feltételeknek
A weboldal cookie-kat(„sütiket”) használ. A weboldal további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.